PRESENTACIÓN DO LIBRO CASTELAO: PLÁSTICA E PENSAMENTO

PRESENTACIÓN DO LIBRO CASTELAO: PLÁSTICA E PENSAMENTO DE SUSO PIÑEIRO (XOVES 13 DE OUTUBRO)

É un tópico, cando se trata de falar do Castelao novo,  clasificalo como conservador. Pero ademáis é falso. Ben é verdade que Castelao, cando volta da emigraciòn arxentina, no 1900, atópase con un sistema político ultraconservador, – a Restauración Borbónica- no que a aristocracia, a igrexa e o exército controlaban a sociedade. Eran as clases populares, labregos e mariñeiros, os que sofrían os excesos das políticas impostas dende Madrid, aos que se sumaba unha fortísima crise económica no campo galego, de finais do século XIX e primeiros do XX.

Galiza , comenzou a facerlle fronte ao sistema con unha decidida mobilización dos mariñeiros, con manifestacións no mar e en terra, pedindo a supresión das artes introducidas polos cataláns e nas que tamén participaba o Castelao raparigo, e sobre todo as manifestaciós  dos labregos na segunda decena do século XX, ao que o Goberno de España, chegou a temer, pola cantidade de xente que unha e outra vez se manifestaba.

Esta sociedade tiña no estilo costumista, a súa expresión plástica. Castelao  cando empeza a facer o seu traballo, parte naturalmente do ambiente artístico no que está inmerso. Pero dende cedo, amosa o seu interese por superar a so ciedade que lle tocou vivir e descubre a través de outros autores galegos, como a Galiza na que vive está esmorecendo.

De aí que pouco a pouco comece a utilizar outro estilo artístico que descobre nos realistas franceses como Courbet ou Daumier. E de destacar como dí o historiador da arte español,  Valeriano Bozal, que Castealo é dos poucos que se atreven en todo o Estado Español a utilizar dito estilo.

Pero a asunción dun novo estilo artístico, que fose do gosto de todos aqueles que estaban a  loitar contra o sistema borbónico,  levouno tamén a dar o paso de militar políticamente para transformar aquela Galiza agonizante.

Ceñíndonos ao eido artístico, compre dicir que Castelao foi o elo necesario para que nos anos vinte e trinta do século XX, xurdiran artistas xa alonxados do costumismo que deixaron a pintura galega, a nivel da que se facía en Europa. Estou a falar dos chamados os Novos ou Renovadores, Maside, Colmeiro, Seoane….

Xesús Andrés López Piñeiro.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *