Radio 077

UNHA TARDE NO MUÍÑO

PROGRAMA 77. Luns 2 marzo 2020

– Os plásticos e o medio mariño. Por Camilo Casal. Características de plásticos e microplásticos, impacto mediambiental, chegada ao medio mariño…
– Vivo, penso e declaro. Coa participación de Pedro Branco.
– Outra información é posible. Por Rafa Aguirrebengoa. Referencias ao pasamento de Mario Bunge  e as súas aportaciós ideolóxicas. Paso a reflexiós sobre eutanisia e euxenesia.
– Conexiòn Tokio Ferrol. As mulleres en Hayai  Miyazaki. Por Esther Rivera. O achegamento a un certo femenismo nun mundo tradicional como é O Xapón.
– 8M. Por Chelo Carballal Balsa e Sonia Mauriz Pereira. Relato de actividades e vivencias que aconteceron o pasado domingo no Encontro de Verín, Información de actividades que se están preparando en Ferrol cara ao 8M e chamamento a participar nestas actividades.
– Visiòn científica do Coronavirus. Por Carmen Diego, Xefa Neumoloxía da Área Sanitaria de Ferrol. Información sobre o virus, situación actual, xeito de actuar desde a cidadanía, as instrucións internas,…
– Noticias do Barrio Alto- Canido. Por Jose Sarachaga. Informe do chamamento feito aos colexios para promover a participación da alumnado en xogos populares e festa arredor dos vindeiros maios.

– Novo chamamento a participar no 8M e despedida con “As sete mulheres do Minho”