Radio003

UNHA TARDE NO MUÍÑO

PROGRAMA Nº 3. LUNS 23 DE OUTUBRO DE 2017

Abriuse esta emisión escoitando o 1º movemento da Sinfonía nº 2  Nas montañas de Galicia  do compositor Andrés Gaos.

Música que, unha vez presentados os convidados Roberto Taboada, Camilo Casal e Paulino Gasalla, serviu para abrir os novos obradoiros de medio ambiente e historia.

Roberto Taboada falou das novas da Asociación Veciñal de Canido,

Pasouse logo a debater entre os presentes a situación pasada a semana anterior, cando o lume arrasou 35.000 hectáreas dos montes galegos.

Camilo Casal continúa o obradoiro medioambiental. Respostas a moitas preguntas sobre un tema tan actual como é o cambio climático, causas e consecuencias.

Paulino Gasalla dende o Obradoiro de historia, achegounos a figura de Alejandro Porto Leis e todo o laborioso proceso de investigación arredor do que foi último Alcalde Democrático do Concello de Serantes. Traballo de investigación que deu como resultado un documental, O segredo da Frouxeira, e un libro Alejandro Porto Leis. Un Alcalde para o pobo en tempos escuros, editado pola ASC Muíño do Vento.

Remate da emisión escoitando o poema Ergueremos a Espranza de Celso E. Ferreiro  na voz de Suso Vaamonde.

PROGRAMA COMPLETO