Radio 0145

UNHA TARDE NO MUÍÑO. Luns 9 maio.

PROGRAMA 145.

– Marisol Seoane entrevista a Agustín Bolaños, Director do Teatro do Muíño.

– O horizonte electoral 2023-2024. Celia Fernández entrevista ao sociólogo Carlos Abella.

– Responsabilidade baixo terra. Actuación e xestiòn sobre o Patrimonio Arqueolóxico, por Historiadores da AC Ferrolterra Antiga

– Conversa con Xesús A. Lòpez Pintos.

PROGRAMA COMPLETO