Radio 0123

UNHA TARDE NO MUÍÑO.  Luns 8 Novembro.

PROGRAMA 123

– Um achegamento à figura de Pessoa, por Eva Loureiro Vilarelhe (Com NH. O mundo da lusofonia).

– Cantos e contos no Muíño. “Desexo de Primavera “, por Dario Barro.

– Notas dun reformado, por Rafa Aguirrebengoa.

– Outro mundo é posible. Rafa Rodríguez conversa con Eva Tizón, enfermeira supervisora de consultas externas no CHU A. Marcide.

– O estado da Sanidade Pública de Galicia. Tertulia con Sabela Sánchez, médica internista no CHU A. Marcide, Eva Tizón, enfermeira, Rafa Rodríguez, Rafa Aguirrebengoa, Roberto Taboada….

– Outra información é posible. Muíño nas redes.

PROGRAMA COMPLETO