Radio 0115

UNHA TARDE NO MUÍÑO. Luns 28 xuño de2021

Programa 115.

– Programa especial  .

“Proxecto para unha cidade. O Ferrol que queremos no futuro”.

Debate coa participación de Roberto Taboada, Rafa Rodríguez, María Fernández Lemos, Antonio Casal…